Tin tức

Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh họp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

(24/02/2017 14:44:56)

Sáng ngày 24/02/2017 Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh họp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Trưởng khoa.

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận họp giao ban định kỳ quý I/2017

(24/02/2017 14:18:31)

Sáng ngày 24/02/2017, BCH Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ quý I/2017.

Tổ CNTT Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

(24/02/2017 14:10:17)

Chiều ngày 23/02/2017, tại phòng họp Trường Chính trị Tổ CNTT tổ chức cuộc họp nhằm xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT năm 2017.

Khoa Xây Dựng đảng tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp trường

(23/02/2017 17:05:48)

Sáng ngày 20/2/2017, tại văn phòng Khoa Xây dựng Đảng, đã diễn ra buổi Hội thảo đề tài khoa học cấp trường: “Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm phần II: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đ/c Huỳnh Thụy Minh Trí - Chủ nhiệm đề tài.

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và xét thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 66 (2016 - 2017)

(23/02/2017 07:30:00)

Chiều ngày 21/02/2017, Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tốt nghiệp và xét thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 66 (2016 - 2017), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Học tập và làm theo tác phong khoa học trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(17/02/2017 08:33:52)

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt … đó không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiến pháp và lịch sử lập hiến của Việt Nam

(15/02/2017 10:23:01)

Hiến pháp là văn bản pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận - điểm sáng về công tác xã hội, từ thiện

(15/02/2017 08:49:23)

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; năm 2016 nhà trường đã thực hiện công tác xã hội, từ thiện với số tiền là 121.982.000 đồng.

Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực du lịch

(15/02/2017 08:42:51)

Phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh Bình Thuận có thế mạnh phát triển du lịch, tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt là du lịch biển đảo. Tuy nhiên trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế thì ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận đang đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới, hoàn thiện, phải tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước để ngành Du lịch Bình Thuận thực sự trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”.

Chi bộ Giảng viên tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở và cấp tỉnh năm 2016

(13/02/2017 07:36:36)

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận, những năm qua, Chi bộ Giảng viên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu các cấp.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận