Tin tức

Họp bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học

(23/06/2017 10:31:42)

Sáng ngày 22/6/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có buổi làm việc họp bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917- 07/11/2017).

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu họp Sơ kết tình hình hoạt động năm 2017

(19/06/2017 16:37:49)

Chiều ngày 16/6/2017, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay

(15/06/2017 16:30:30)

Theo dữ liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 22/3/2017, dân số Việt Nam là 95.145.114 người (xếp thứ 14 trong các quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay).

Hiểu đúng cụm từ “giãy chết” mà Lênin sử dụng đối với chủ nghĩa tư bản

(15/06/2017 16:22:27)

Hiểu sai quan niệm của Lênin về chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một bộ phận đã hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội lợi dụng chống phá. Vì vậy chúng ta phải hiểu cụm từ chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một cách khoa học và biện chứng hơn.

Khai mạc lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ, công tác Hội Người cao tuổi - Năm 2017

(15/06/2017 09:49:09)

Sáng ngày 14/6/2017, tại hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận mở lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ, công tác Hội Người cao tuổi - Năm 2017.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hàm Hiệp

(13/06/2017 16:27:11)

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.

Dân chủ và xây dựng nền dân chủ

(13/06/2017 16:13:51)

Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử không ngừng vươn lên để đạt những giá trị dân chủ ngày một cao, sâu sắc và phổ biến. Xây dựng, phát triển nền dân chủ là xu thế tất yếu khách quan của sự tiến hóa lịch sử nhân loại.

Thị trấn Ma Lâm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn

(13/06/2017 10:55:38)

Đảng ủy, UBND thị trấn Ma lâm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, và là việc làm thường xuyên cần thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt để thành công trong việc quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn.

Dân chủ và các hình thức dân chủ

(13/06/2017 10:43:55)

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất. Dưới chế độ ta, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hai hình thức cơ bản là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 81 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Bắc Bình

(09/06/2017 16:53:05)

Chiều ngày 09/6/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 81 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Bắc Bình.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận