Tin tức

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ nhất) mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

(24/03/2017 15:18:28)

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Thuận Bắc, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ nhất) mở tại huyện.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu vai trò của thực tiễn đối với lý luận trong hoạt động chuyên môn của giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(23/03/2017 09:46:35)

Quan điểm thực tiễn là quan điểm cơ bản và quan trọng nhất trong Triết học Mác - Lênin, quan điểm này được rút ra từ việc nghiên cứu vai trò của thực tiễn đối với lý luận. Toàn bộ hệ thống lý luận của Triết học Mác - Lênin đã được xây dựng trên hòn đá tảng thực tiễn. Chỉ khi có quan điểm thực tiễn khoa học mới có thể hình thành nên thế giới quan, phương pháp luận, nhận thức luận của Triết học Mác - Lênin.

Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp và xét thi đua - khen thưởng

(23/03/2017 09:41:54)

Chiều ngày 20/3/2017, Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tốt nghiệp và xét thi đua - khen thưởng về liên kết đào tạo chương trình Trung cấp LLCT - HC đối với Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở - Khóa 5 (2015 - 2017), mở tại Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận.

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ đào tạo tập trung Khoá 21 (2017)

(21/03/2017 07:43:44)

Sáng ngày 20/3/2017, Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ đào tạo tập trung Khoá 21 (năm 2017) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, mở tại huyện Phú Quý

(17/03/2017 10:19:42)

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện Phú Quý, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(17/03/2017 10:11:02)

Sáng ngày 16/3/2017, tại Phòng họp Trường Chính trị, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Vai trò của mỗi đảng viên Trường Chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(16/03/2017 15:41:29)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua là Nghị quyết đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Một vài giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch tại tỉnh Bình Thuận

(14/03/2017 13:40:02)

Xúc tiến du lịch là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển du lịch.

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC, mở tại huyện Phú Quý

(14/03/2017 08:11:29)

Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Huyện ủy Phú Quý, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức khóa 77 (năm học 2017-2018).

Nghiên cứu thực tại tỉnh Lâm Đồng

(10/03/2017 09:07:59)

Thực hiện nội dung, chương trình đào tạo hệ trung cấp LLCT - HC, Trường Chính trị Bình Thuận phân công đ/c Võ Thị Thanh Hải (Phó trưởng khoa Dân vận - Trưởng đoàn) đưa học viên Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 68 của Huyện Bắc Bình đi nghiên cứu thực tế từ ngày 07/3/2017 đến 09/3/2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận