Thông báo

Thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

File thông báo


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận