Thông báo

Thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 78 (2017 - 2018) Mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

File thông báo


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận