Văn bản điều hành

Thông tư số 10/2017/TT-BNV về quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


Tải file văn bản đính kèm
   

Các tin, bài khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận