Thông báo

Thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 79 (2017 - 2018), mở tại thị xã LaGi

File thông báo


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận