Thông báo

Thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức, Khoá 80 (2017 - 2018), dành cho CBCC cấp xã thuộc các huyện giáp vùng Tây Nguyên - huyện Hàm Thuận Bắc

File thông báo


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận