Thông báo

Thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC hệ đào tạo tại chức - Khóa 75 (2016 - 2018), dành cho CBCC cấp xã thuộc các huyện giáp vùng Tây Nguyên - huyện Tánh Linh

File thông báo


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận