Thông báo

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 68 (2016 - 2017), mở tại huyện Bắc Bình

File thông báo


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận