Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

19/12/2016 10:48

Chiều ngày 16/12/2016, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Tham dự buổi tọa đàm có Đảng ủy; Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường.

Buổi tọa đàm đã nêu bật nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử ngày Toàn quốc kháng chiến; khẳng định vai trò đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và những bài học rút ra từ “ Bảo vật quốc gia” và sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến. Các ý kiến trao đổi cũng đã khẳng định ý nghĩa của ngày Toàn quốc kháng chiến trong giai đoạn hiện nay ở nước ta./.

                                                                                       Phạm Thị Hoài

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận