Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

05/07/2016 15:43

Chiều ngày 01/7/2016, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường: Phần V.1: “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” và Phần V.3:“Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”.

Đây là đề tài được triển khai nhằm thống nhất nội dung đề cương các bài giảng thuộc Phần V.1: “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” và  Phần V.3: “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”. Kết quả đề tài sẽ được sử dụng trong giảng dạy để đảm bảo tính đồng bộ giữa các giảng viên khác nhau về những kiến thức cơ bản.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá (8 điểm). Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung do Hội đồng nghiệm thu góp ý, để hoàn chỉnh đề tài./.

                                                                   

                                                                                        Phạm Thị Hoài

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận