Sự kiện

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - C8 Bình Thuận 2018 khóa học 2018 - 2020, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

17/12/2018 07:39

Chiều ngày 12/12/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Học viện Chính trị khu vực II đã phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - C8 Bình Thuận 2018, khóa học 2018 - 2020 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Đến dự buổi lễ khai giảng có PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, TS. Bùi Thị Nguyệt Thu - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Đào tạo. Về phía tỉnh Bình Thuận có đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Hồng Pháp - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ThS. Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học. Ngoài ra còn có các giảng viên, báo cáo viên cùng toàn thể 90 học viên là cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương trong Tỉnh.


Trong thời gian 18 tháng, các đồng chí học viên sẽ được trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận, thực tiễn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, học viên sẽ được nghiên cứu kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành…

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.

                                                                      Phạm Hoài

        

Các tin, bài khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận