Hoạt động khoa học

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Tánh Linh trong 6 tháng đầu năm 2017

(17/08/2017 15:37:09)

Tánh Linh là huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, là một vùng kinh tế đầy tiềm năng với diện tích tự nhiên là 117.422 ha. Dân số trên 105.000 người. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập lý luận chính trị

(04/08/2017 15:41:24)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng lý luận và việc học tập lý luận của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Người thường xuyên đòi hỏi người lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ và đảng viên phải học tập lý luận, biết vận dụng lý luận trong thực tiễn, không được coi thường lý luận và lý luận suông.

Thực hiện công tác bảo trợ xã hội tại phường Lạc Đạo - Thành Phố Phan Thiết

(31/07/2017 10:31:32)

Bảo trợ xã hội (BTXH) là một trong những công tác lớn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Quan tâm đến tầng lớp yếu thế, dễ bị tổn thương và những người gặp rủi ro trong cuộc sống là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, khẳng định tính nhân văn, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình “gia đình phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của hội liên hiệp phụ nữ phường Đức Thắng

(25/07/2017 16:13:15)

Đức Thắng là một địa bàn nằm ở trung tâm thành phố Phan Thiết, người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề biển, buôn bán nhỏ. Cảng cá Phan Thiết là nơi tập trung tàu thuyền đánh bắt hải sản, có tuyến giao thông biển Phan Thiết - Phú Quý, tập trung nhiều thành phần làm ăn, hoạt động tấp nập suốt ngày đêm, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Đảng ủy và UBND Phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường, củng cố vững mạnh hệ thống chính trị và các mô hình tổ chức quần chúng ở khu dân cư tham gia công tác giữ gìn ANTT ở địa phương.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công ở Bình Thuận trong giai đoạn hiện nay

(25/07/2017 14:24:50)

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công không chỉ là đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thị trấn Malâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách bảo trợ xã hội trong 06 tháng đầu năm 2017

(07/07/2017 16:40:44)

Đảng ủy và chính quyền thị trấn Malâm luôn chú trọng thực hiện chính sách người có công với cách mạng và chính sách bảo trợ xã hội và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay

(15/06/2017 16:30:30)

Theo dữ liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 22/3/2017, dân số Việt Nam là 95.145.114 người (xếp thứ 14 trong các quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay).

Hiểu đúng cụm từ “giãy chết” mà Lênin sử dụng đối với chủ nghĩa tư bản

(15/06/2017 16:22:27)

Hiểu sai quan niệm của Lênin về chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một bộ phận đã hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội lợi dụng chống phá. Vì vậy chúng ta phải hiểu cụm từ chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một cách khoa học và biện chứng hơn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hàm Hiệp

(13/06/2017 16:27:11)

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.

Dân chủ và xây dựng nền dân chủ

(13/06/2017 16:13:51)

Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử không ngừng vươn lên để đạt những giá trị dân chủ ngày một cao, sâu sắc và phổ biến. Xây dựng, phát triển nền dân chủ là xu thế tất yếu khách quan của sự tiến hóa lịch sử nhân loại.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận