Hoạt động khoa học

Từ chính sách “Cộng sản thời chiến” đến “Chính sách kinh tế mới” của Lênin và sự vận dụng của Đảng ta trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

(23/01/2018 16:19:56)

“Chính sách kinh tế mới” của V.I.Lênin vẫn mang giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại to lớn, là tiền đề để Đảng ta xây dựng và phát triển nền tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về lực lượng thanh niên trong cách mạng giải phóng dân tộc

(19/01/2018 10:06:50)

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến lực lượng thanh niên. Bằng kinh nghiệm bản thân và tầm nhìn xa của một thiên tài, Người đã đánh giá đúng vai trò của thanh niên, dành rất nhiều nỗ lực, tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không phụ lòng tin của người, thanh niên Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX đã thực hiện trọn sứ mệnh lịch sử ấy.

Những nỗ lực trong hoạt động của Khoa Dân vận trong năm 2017

(17/01/2018 08:08:28)

Là khoa được thành lập khá muộn so với các đơn vị phòng, khoa khác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (2010), lực lượng giảng viên của Khoa lại khá mỏng, không ổn định và không được đào tạo phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; do vậy, trong những năm qua, Khoa Dân vận đã không ngừng nỗ lực để tự vươn lên. Năm 2017 đã đánh dấu sự nỗ lực của tập thể Khoa trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Suy nghĩ về thông điệp của Chính phủ

(10/01/2018 10:36:26)

Trong những ngày cuối năm 2017, lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Nhà nước tham dự Hội nghị của Chính phủ với các địa phương, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tại phiên họp “lịch sử” này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp hành động của Chính phủ trong năm 2018: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Đây sẽ là bước tiếp theo quan trọng trong việc thực hiện chủ trương Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Câu slogan ngắn gọn, súc tích và bao quát được chuyển tải qua “10 chữ vàng” trên cho thấy điểm mới của chủ trương năm 2018 đó chính là “hành động” có “hiệu quả” để đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Một vài suy nghĩ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Giảng viên - Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(15/12/2017 14:33:10)

Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Do đó, Chi bộ Giảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Những kết quả đạt được và giải pháp phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết

(08/12/2017 16:49:06)

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân. Tại xã Tiến Lợi - Thành phố Phan Thiết, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong vòng 3 năm (2014-2017) đã đạt được những kết quả chuyển biến rất tích cực.

Vai trò của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa biển Bình Thuận

(27/11/2017 16:38:05)

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, là tỉnh có một hệ thống di sản văn hóa biển đặc sắc, phong phú với những đặc trưng riêng và cộng đồng dân cư vùng biển ở Bình Thuận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần bảo tồn, phát huy những khối lượng di sản văn hóa to lớn đó.

Một số kết quả và giải pháp thực hiện chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận

(21/11/2017 16:49:08)

“Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở…”(1). Đây là quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đề ra trong quá trình hoạt động.

Những kết quả hoạt động của Khoa Dân vận (từ năm 2010 đến nay)

(21/11/2017 16:42:09)

Khoa Dân vận được tách ra từ Khoa Xây dựng Đảng và Dân vận từ ngày 01/3/2010, theo Công văn số 2607-CV/BTCTU, ngày 25/02/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Quyết định số 10/QĐ-TCT của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Khi mới thành lập, biên chế của khoa gồm có 05 đồng chí; trong đó, 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa và 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Do yêu cầu công tác, nhân sự của khoa đã có nhiều lần biến động; đặc biệt, là từ cuối năm 2012 đến giữa năm 2014, Khoa chỉ còn 02 đồng chí; đến tháng 8 năm 2014 Ban Giám hiệu điều động từ Khoa Xây dựng Đảng sang 02 đồng chí. Tháng 12 năm 2015 luân chuyển 01 đồng chí chuyên viên phòng Tổ chức - Hành Chính - Quản trị về Khoa, đến tháng 3 năm 2016 Ban Giám hiệu điều động 01 đồng chí chuyên viên của Khoa về phòng Đào tạo. Hiện nay, nhân sự của khoa tương đối ổn định với 04 đồng chí, gồm: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Từ năm 2010 đến nay, tuy nhiều lần thay đổi về nhân sự, song tập thể Khoa đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác được giao.

Kết quả hoạt động của Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (từ năm 2010 đến nay)

(21/11/2017 16:35:55)

Thực hiện Quyết định số 184 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định số 2657- QĐ/TU ngày 16/10/2009 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; theo Quyết định số 21/QĐ-TCT, ngày 01/3/2010 của Hiệu trưởng nhà trường, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tên từ khoa Lý luận cơ sở.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận