Hoạt động khoa học

Học tập và làm theo tác phong khoa học trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(17/02/2017 08:33:52)

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt … đó không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiến pháp và lịch sử lập hiến của Việt Nam

(15/02/2017 10:23:01)

Hiến pháp là văn bản pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận - điểm sáng về công tác xã hội, từ thiện

(15/02/2017 08:49:23)

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; năm 2016 nhà trường đã thực hiện công tác xã hội, từ thiện với số tiền là 121.982.000 đồng.

Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực du lịch

(15/02/2017 08:42:51)

Phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh Bình Thuận có thế mạnh phát triển du lịch, tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt là du lịch biển đảo. Tuy nhiên trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế thì ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận đang đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới, hoàn thiện, phải tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước để ngành Du lịch Bình Thuận thực sự trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”.

Chi bộ Giảng viên tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở và cấp tỉnh năm 2016

(13/02/2017 07:36:36)

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận, những năm qua, Chi bộ Giảng viên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu các cấp.

Tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(03/02/2017 10:19:13)

“Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho chị em phụ nữ - một việc làm thiết thực của các cấp Hội phụ nữ thành phố

(20/01/2017 11:01:15)

Là một tổ chức đoàn thể có số lượng thành viên khá đông với 51.506 chị em phụ nữ độ từ 18 tuổi trở lên, trong đó, có 31.036 hội viên đang sinh hoạt ở 20 cơ sở Hội với điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau; trình độ học vấn, nhận thức xã hội cũng khác nhau... Vậy làm thế nào, để có thể giúp chị em phụ nữ nâng cao trình độ về mọi mặt - trước hết, là để có điều kiện nắm vững, hiểu rõ những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội thực hiện cho đúng và đạt hiệu quả cao? Đó là những trăn trở không riêng của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, mà còn là của những đứng đầu tổ chức Hội Phụ nữ thành phố Phan Thiết. Song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ từ cơ sở đến thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng chị em phụ nữ thuộc các địa bàn, ngành nghề khác nhau... do đó, công tác này ngày càng đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Hoạt động của Khoa Dân vận một năm nhìn lại

(20/01/2017 10:50:42)

Kết quả hoạt động nổi bật về công tác chuyên môn của khoa Dân vận năm 2016 như: Công tác giảng dạy, Hoạt động nghiên cứu thực tế, Hoạt động nghiên cứu khoa học, Công tác giảng tập, giảng duyệt; thao giảng, dự giờ

Hoạt động của Khoa Xây dựng Đảng - một năm nhìn lại

(20/01/2017 10:45:10)

Mặc dù, trong năm 2016 vừa qua, khoa Xây dựng Đảng chỉ có 4 thành viên/3 nữ nhưng một số giảng viên và chuyên viên trong khoa, đã được lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho đi học liên tục nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau như lớp BDKT.QLNN chương trình chuyên viên; lớp BDKT.QLNN chương trình chuyên viên chính tổ chức tại trường; lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê nin do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức... Song, với tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, gồng gánh công việc cho nhau, các thành viên còn lại trong khoa đã phấn đấu đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong tất cả các hoạt động chuyên môn và tham gia các công tác phong trào do Đảng bộ, nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” - một trong những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(11/01/2017 16:52:03)

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt có ý nghĩa sống còn với Đảng ta, để làm tốt công tác xây dựng Đảng phải kể đến yếu tố đội ngũ con người mà cụ thể là lực lượng cán bộ, Đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay đã và đang tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đang có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống. Chính vì thế mà Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh cần phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận