Hoạt động khoa học

Ý nghĩa của việc nghiên cứu vai trò của thực tiễn đối với lý luận trong hoạt động chuyên môn của giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(23/03/2017 09:46:35)

Quan điểm thực tiễn là quan điểm cơ bản và quan trọng nhất trong Triết học Mác - Lênin, quan điểm này được rút ra từ việc nghiên cứu vai trò của thực tiễn đối với lý luận. Toàn bộ hệ thống lý luận của Triết học Mác - Lênin đã được xây dựng trên hòn đá tảng thực tiễn. Chỉ khi có quan điểm thực tiễn khoa học mới có thể hình thành nên thế giới quan, phương pháp luận, nhận thức luận của Triết học Mác - Lênin.

Vai trò của mỗi đảng viên Trường Chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(16/03/2017 15:41:29)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua là Nghị quyết đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Một vài giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch tại tỉnh Bình Thuận

(14/03/2017 13:40:02)

Xúc tiến du lịch là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển du lịch.

Nữ nhà giáo Trường Chính trị Bình Thuận trong thời đại mới: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

(03/03/2017 08:44:40)

Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Ở bất kì thời kì nào, trong bất kì hoàn cảnh nào, những phẩm chất đạo đức ấy luôn tỏa sáng, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội.

Vấn đề y đức trong kinh tế thị trường Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017)

(27/02/2017 16:08:53)

Trong bất kỳ xã hội nào, nghề y luôn luôn là một nghề được đề cao nhiều nhất việc rèn luyện và giáo dục đạo đức nghề nghiệp hay còn gọi là y đức. Tuy vậy, điều kiện để thể hiện y đức lại thay đổi theo tình hình thực tế của mỗi thời kỳ mà người thầy thuốc phải có bản lĩnh cao cả trong sự thay đổi ấy.

Việc giáo dục thế hệ trẻ của Đồng chí Lê Duẩn qua tác phẩm: “Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

(27/02/2017 15:06:51)

Đồng chí Lê Duẩn là một chiến cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc và thời đại, là người chiến sĩ quốc tế trong sáng được kính trọng trong phong trào cộng sản quốc tế và trên thế giới, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước chân chính. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí quan tâm và đánh giá rất cao vai trò rất lớn của thế hệ trẻ. Nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1980), đồng chí Lê Duẩn đã đến dự và nói chuyện với đoàn viên, thanh niên. Bài phát biểu này của đồng chí Lê Duẩn đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in thành sách lấy tên: “Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(27/02/2017 10:45:49)

Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện trước hết và chủ yếu là thông qua Nhà nước của mình. Đảng ta khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.

Học tập và làm theo tác phong khoa học trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(17/02/2017 08:33:52)

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt … đó không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiến pháp và lịch sử lập hiến của Việt Nam

(15/02/2017 10:23:01)

Hiến pháp là văn bản pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận - điểm sáng về công tác xã hội, từ thiện

(15/02/2017 08:49:23)

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; năm 2016 nhà trường đã thực hiện công tác xã hội, từ thiện với số tiền là 121.982.000 đồng.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận