Nghiên cứu thực tế

Khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế ở Đảng ủy thị trấn Lương Sơn

(29/02/2016 09:32:47)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2016, ngày 25/02/2016 tập thể Khoa Xây dựng Đảng đã liên kết với Khoa Nhà nước & Pháp luật và Khoa Dân vận tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở Đảng ủy thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình).

Nghiên cứu thực tế tại xã Sơn Mỹ

(05/06/2015 14:26:18)

Thực hiện kế hoạch số 02/KHNCTT năm 2015 của Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày 18/5/2015, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Sơn Mỹ.

Những điều suy ngẫm qua chuyến nghiên cứu thực tế tại Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Tuy Phong

(21/11/2014 08:49:27)

Chi bộ Ngân hàng NN & PTNT huyện Tuy Phong hiện có 13 đảng viên/6 nữ. Số lượng đảng viên chiếm 50%/tổng cán bộ, viên chức, lao động toàn đơn vị với trình độ tương đối đồng đều: về trình độ chuyên môn, có 100% đảng viên có trình độ đại học; về trình độ lý luận chính trị: có 01 đồng chí trình độ cao cấp, 04 đồng chí có trình độ trung cấp và 08 đồng chí có trình độ sơ cấp.

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở Chi bộ Viễn thông huyện Tuy Phong

(21/11/2014 08:39:06)

Sáng ngày 18/11/2014, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế mô hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng khối doanh nghiệp ở Chi bộ Viễn thông huyện Tuy Phong.

Nghiên cứu thực tế về mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiện Nghiệp

(17/10/2014 16:22:08)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, ngày 15/10/2014, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức, khóa 54 (thị xã Lagi) đi nghiên cứu thực tế phần học do khoa phụ trách.

TỔ CHỨC CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC TẠI CHỨC, KHÓA 53 ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ PHẦN HỌC

(31/03/2014 15:32:19)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, ngày 28/3/2014, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức, khóa 53 đi nghiên cứu thực tế phần I. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu thực tế ở tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh

(14/03/2014 15:06:05)

Ngày 12/3 - 13/3/2014, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đợt đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh cho Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 51.

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức cho Lớp trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - khóa 50 (thành phố Phan Thiết) đi nghiên cứu thực tế tại thị xã LaGi

(24/01/2014 13:49:26)

Sáng ngày 15/01/2014, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức cho học viên Lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - khóa 50 đi nghiên cứu thực tế tại thị xã LaGi.

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận