Bài viết khác

Ghi nhận bước đầu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác dân vận của xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

(18/04/2018 13:49:08)

Phan Dũng là một xã miền núi, vùng cao, nằm ở phía Bắc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thị trấn Liên Hương 42 km về phía Đông. Phan Dũng có diện tích tự nhiên 35.320,40 ha, toàn xã có 881 khẩu, trên 90% dân tộc Rắc lay sinh sống. Điểm đặc biệt, xã không có tổ chức tôn giáo. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội và công tác dân vận của xã đã có nhiều nét đổi mới.

Thành tích qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Giảng viên

(06/04/2018 15:48:30)

Trong những năm qua, Chi bộ Giảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng Việt Nam

(06/04/2018 14:21:09)

Tổng Bí thư Lê Duẫn (07/4/1907 - 10/7/1986) là một trong những chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Người, chúng ta cùng nhìn lại vai trò lãnh đạo to lớn ấy để tri ân những thành quả mà người đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam.

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

(03/04/2018 09:21:58)

Nghị Quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 (khóa X) của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chống của khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lượt phát triển”.

Hoạt động nổi bật của Cụm thi đua 1 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận từ năm 2015 đến nay

(27/03/2018 16:28:02)

Trong những năm qua, các công đoàn cơ sở (CĐCS) Cụm thi đua 1- Công đoàn Viên chức tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đa dạng hóa các hoạt động phong trào, thực hiện tốt chức năng và chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn với tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh hàng năm trên 90%.

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hải, thị xã Lagi

(27/03/2018 14:08:48)

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” (“5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai đến từng chi, tổ Hội gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội Phụ nữ xã chọn chi hội Hiệp Hòa làm điểm, từ đó nhân rộng ra các chi hội.

Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật

(02/03/2018 15:42:38)

Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình kinh tế - xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì các mối quan hệ chính trị, kinh tế - xã hội, trật tự pháp luật, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới trong công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Nội dung hoạt động của Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2018) theo quy định của pháp luật

(02/03/2018 09:52:26)

Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 03 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (Nay là lực lượng Bộ đội Biên phòng) và ngày 22 tháng 02 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 03 tháng 3 hàng năm là “Ngày Biên phòng”; Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia trong đó quy định ngày 03 tháng 3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân” (Điều 28).

Bình Thuận: vươn lên từ tiềm năng và lợi thế

(27/02/2018 16:37:43)

Với mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại, năng động; cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội hiện đại, đồng bộ liên thông với cả nước và quốc tế,... Tỉnh Bình Thuận đang dần biến tiềm năng và lợi thế thành thế mạnh để phát triển vươn cao và vươn xa trong thời gian tới.

Phong trào thi đua dân vận khéo tại Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

(27/02/2018 16:30:56)

Đảng bộ xã Phan Dũng huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực và đạt hiệu quả cao trong nhiều năm qua.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi TTTT tỉnh Bình Thuận